Contact

+31 653 755 605

Filosofie

De filosofie van Fonds Maatschappelijk Vastgoed is dat de financiering van maatschappelijk vastgoed zo wordt gestructureerd dat de maatschappelijke instelling, die het vastgoed ter financiering beschikbaar stelt en vervolgens terughuurt, haar beschikbare vermogen vrij kan houden voor de uitoefening van haar maatschappelijke functie en bovendien gedurende een lange periode zekerheid wordt geboden over de huisvestingslasten. De focus ligt voor Fonds Maatschappelijk Vastgoed op de zorg-, onderwijs- en cultuur sector.

Op basis van deze filosofie biedt Fonds Maatschappelijk Vastgoed een platform waar institutioneel eigen vermogen, bankfinanciering en maatschappelijk vastgoed bijeen worden gebracht. Aan institutionele beleggers wordt een langjarige zekerheid en een geïndexeerde inkomstenstroom geboden middels een lange vaste huurverbintenis met de maatschappelijke instelling. Fonds Maatschappelijk Vastgoed streeft er naar het financieringscommitment en de rente zo veel mogelijk te matchen met de looptijd van de huurovereenkomst. Langs deze weg kan de maatschappelijke instelling daadwerkelijk langjarig zekerheid over de huisvestingskosten worden geboden en worden voor de verschaffer van het institutionele eigen vermogen de rente- en herfinancieringsrisico’s zo veel mogelijk uitgesloten.

Deze investeringen in maatschappelijk vastgoed vinden per object telkens in separate investeringsvehikels plaats, waarmee middels een directe verbinding tussen de maatschappelijke instelling, de verschaffer van het eigen vermogen en de financierende bank gedurende de langjarige samenwerking een bestendige vertrouwensbasis wordt gecreëerd. Fonds Maatschappelijk Vastgoed functioneert daarbij als het platform dat deze contacten verzorgt, onderhoudt en coördineert.